کل مولود یولد علی فطرة الاسلام

2 Views
rahimi
rahimi
11/24/22

یوه انګریزه نجلۍ چی په عربی متحده اماراتو کی د اذان غږ اوری ورباندې ډیر اغیز کوئ

Show more

1 Comments Sort By
Bilal Ahmad Badr
Bilal Ahmad Badr 6 months ago

Rahimi rora aore??

0 0 Reply
Show more

Up next