وګوره آزاد مې کړې

2 Views
rahimi
rahimi
09/18/22

وګوره ازاد می کړې اباد مې کړې

Show more

3 Comments Sort By
Bilal Ahmad Badr
Bilal Ahmad Badr 6 months ago

ماته نه خلاصېږي وایی موقعیت مو نامالوم دی

0 0 Reply
hamidafg
hamidafg 6 months ago

السلام علیکم

1 0 Reply
Adel
Adel 6 months ago

ماته نه خلاصېږي وایی موقعیت مو نامالوم دی

0 0 Reply
Show more

Up next