د ښکلا ستوری

2 Views
rahimi
rahimi
09/18/22

سپرې دښتې ستا په سرو ګلونو کړم سمسورې

Show more

2 Comments Sort By
Bilal Ahmad Badr
Bilal Ahmad Badr 6 months ago

ښکلی

0 0 Reply
rahmatalmi
rahmatalmi 6 months ago

ښکلی

1 0 Reply
Show more