دښخینه تعلیم په اړوند مدلل دلایل

1 Views
rahimi
rahimi
09/25/22

دیو دینی عالم ښکلی بحث چی د ښځینه تعلیم جواز لری او که نه

Show more

2 Comments Sort By
Bilal Ahmad Badr
Bilal Ahmad Badr 6 months ago

ښکلی

0 0 Reply
rahmatalmi
rahmatalmi 6 months ago

ښکلی

0 0 Reply
Show more