الرقية الشرعية من الكتاب و السنة _ مرئية 🎥 _ لعلاج السحر و العين و الحسد بإذن الله -القارئ أيوب مصعب

زموږ ټولنه کې ډیر د سحر جادو او بدو سترګو اغیز او اثر شته دی غوره علاج یی د قرآن کریم په مبارکو ایتونو سره وکړئ او موږ هم له دعاء مه هیروئ

Share

Trending Explore more


Articles Explore more